GRUNDEN

1948.

Redan 1948 föreslog företagaren Ernst Seim att ett hem borde skapas för de estniska organisationerna i Stockholm. Detta skulle ske genom att förvärva eller bygga ett Estniskt Hus. Idén tog ytterligare form 1953 när Estniska Företagarföreningen i Sverige beslutade ta sig an frågan och bildade en kommitté för skapandet av aktiebolaget Estniska Huset.

Grundarna av AB Eesti Maja den 25 maj 1954. Från vänster: A. Hammer, H. Roman, E. Seim – ordförande, B. Voogas, A. Pajuste. (Sverigeesternas Förbunds arkiv).

FÖRSÄLJNING

Aktiekapital.

Ett aktiekapital på 100.000 kronor krävdes och försäljning av aktier med nominalvärdet 100 kronor påbörjades. Aktien kunde också köpas på avbetalning. Genom intensivt arbete hade ett kapital på över 140.000 kronor insamlats.

Blankett för beställning av aktier i Estniska Huset, varav framgår att aktier kunde köpas på avbetalning. (Estniska Husets arkiv). Den 31 januari 1958 köptes en fastighet på Regeringsgatan 24, vid hörnet av Kocksgränd. (Där McDonalds ligger idag).

Huset kostade 825.000 kronor. Det var relativt slitet och i behov av såväl renovering som ombyggnad. På gatuplanet och en trappa upp fanns en relativt stor möbelaffär, som redan från början inbringade välbehövlig hyra till de nya ägarna. Estniska Dagbladet kunde ganska snart inreda sin redaktion på gatuplanet, med ingång från Kocksgränd. På fjärde våningen installerade sig tidigt ett par estniska företagare, arkitekten Jaan Allpere och ingenjören Karl Männi.

AB Eesti Maja behöll 120 kvm för allmänna fest- och möteslokaler, kafé och utrymmen för organisationer som den lutherska församlingens kansli samt utrymmen för ungdomsverksamhet, scouter och hobbygrupper. Den 27 december 1958 öppnades huset för estniska verksamheter. Efter drygt tio år exproprierades dock huset av staden. En ny stadsplan förutsåg rivning och ombyggnad av hela Norrmalm. Huset löstes in för 2,3 miljoner kronor och därefter kunde en ny fastighet köpas på Wallingatan i augusti 1970.

Fastigheten, som har beteckningen Lindbacken 4, finns på en tomt om 1121 m2 och består egentligen av två hus: ett sexvånings- och ett femvåningshus med tre trapphus. Två vetter mot gatan och ett mot den inre gården. Dessutom finns Scalateatern inrymd i gatusidans hus. Huset var ett bostadshus som krävde ombyggnad för att kunna användas för föreningsverksamhet. Det nya Estniska Husets sällskapsutrymmen invigdes högtidligt den 29 december 1971.