3. mar 2024 Spirited

Motioner till 2024 årsstämman

EM styrelse meddelar att motioner till bolagsstämman ska ha inkommit till bolaget senast den 31 mars 2024. 
 
Motioner skickas per epost till info@eestimaja.se eller via posten till AB Eesti Maja – Estniska Huset, Wallingatan 32, 111 24 Stockholm.